1. BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU

Tuyên bố các quyền Sở hữu của Chame’ đối với các đối tượng sử dụng sản phẩm

Sản phẩm của Chame’ và tất cả nội dung của website, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh, mã code đều thuộc bản quyền của Chame’ hoặc bên thứ ba cấp phép cho Chame’.

Bất kỳ nội dung nào thuộc sản phẩm này bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, mẫu logo công ty hoặc sản phẩm, kiểu dáng sản phẩm… đều thuộc quyền sở hữu của Chame’ và được bảo hộ theo quy định.

Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông… vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Chame’ là xâm phạm quyền của Chame’. Chame’ có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có).

2. NỘI DUNG

Quyền và trách nhiệm của Chame’

Chame’ có quyền thay đổi và/hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của một phần hay toàn bộ sản phâm mà không cần thông báo trước với người sử dụng.

Chame’ có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin.

Chame’ có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống lại các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin sản phẩm.

Quyền và trách nhiệm của người sử dụng

Chame’ cho phép người sử dụng xem, chiết xuất thông tin sản phẩm (in, tải, chuyển tiếp…) hoặc chia sẻ cho người khác nhưng chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại

Bạn đảm bảo tuân theo pháp luật và các quy định liên quan đến việc sử dụng sản phẩm; Không can thiệp, gây ảnh hưởng đến việc sử dụng sản phẩm của những người sử dụng khác; Không can thiệp vào hoạt động và quản lý sản phẩm của công ty..

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều khoản sử dụng được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

Một điều khoản sử dụng bị vô hiệu theo quyết định của tòa án có thẩm quyền sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của các điều khoản còn lại.

Chame’ luôn hoan nghênh những ý kiến/góp ý của bạn về sản phẩm. Nếu có một phần nào đó của sản phẩm này mà bạn cho rằng đã có dấu hiệu vi phạm bản quyền của bên thứ ba, vui lòng gửi liên hệ với Công ty.

Thông báo này và tất cả các điều khoản sử dụng tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa Chame’ và bạn liên quan đến việc sử dụng các thông tin sản phẩm. Chame’ có thể điều chỉnh nội dung thông báo này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật lên website. Bạn nên thường xuyên truy cập website để theo dõi các quy định ràng buộc này khi sử dụng.